Kaszëbsczi w Katolëkù

Aktualności/wydarzenia z życia szkoły   Aktualnotë/wëdarzenia z żëcô szkòłë    

Karno Szkòłów Katolëcczich
im. sw. Jólna Paùla II w Gdini

Dzéń Dzecka

Ùczniowie wczasszkòłowé edukacjë razã ze swòjima òpiekùnama ùtczëlë Dzéń Dzecka, zwiedzającë gdùńsczé zoo i sprôwdzającë swòje ùmiejãtnoscë w linowim parkù „Môłpi Jar”. Dzecë szpacérowełë pòdzywiającë

SZCZEGÓŁY »

Ogród Botaniczny “Marszewo”

18 maja ùczniowie wczasszkòłowé edukacjë razã z òpiekùnama wëbrelë sã do Lesnégò Ògardu Bòtanicznégò w Marszewie. Snôżi plac òdemkł przed dzecama wszëtczé swòje atrakcje, a

SZCZEGÓŁY »

Las słoików

W naji szkòle òdbëłë sã warkòwnie dlô ùczniów ùczãszczających na kaszëbsczi jãzëk. Tim razã zajãca nosëłë titël „las słoików”. Dzecë wkłôdałë zemiã do słoików, sadzëłë

SZCZEGÓŁY »