Kaszëbsczi w Katolëkù

Aktualności/wydarzenia z życia szkoły   Aktualnotë/wëdarzenia z żëcô szkòłë    

Karno Szkòłów Katolëcczich
im. sw. Jólna Paùla II w Gdini

Las słoików

W naji szkòle òdbëłë sã warkòwnie dlô ùczniów ùczãszczających na kaszëbsczi jãzëk. Tim razã zajãca nosëłë titël „las słoików”. Dzecë wkłôdałë zemiã do słoików, sadzëłë

SZCZEGÓŁY »

Warkòwniô ò tématice òraniô

W naji szkòle ùczniowie ùczãszczający na kaszëbsczi jãzëk mielë warkòwniô ò tématice òraniô. Dzecë dowiedzelë sã, jak dôwni i terôczasno wëzdzrzą pòlowé prôce na Kaszëbach.

SZCZEGÓŁY »

Warsztaty krawieckie

Dzecë ùczãszczający na zajãca kaszëbsczégò jãzëka ùczestniczëlë w krawiecczich warkòwniach. Òbczas zajãców ùczniowie wëkònywelë zôglówecczi na jigłë z òzdobnym elementã w pòstacy kaszëbsczégò kwiôtka. Dzieci

SZCZEGÓŁY »

Mëdlarsczé warkòwnie

W ramach zajãców z kaszëbsczégò jãzëka òdbëłë sã w naji szkòle mëdlarsczé warkòwnie. Dzecë, pòd czujnym òkã instruktorã, wëkònëwelë mëdełka w taczi spòsób, abë stwòrzëc

SZCZEGÓŁY »

Warkòwnie kaszëbsczich tuńców

W piątk w naji szkòle, w ramach zajãców z kaszëbsczégò jãzëka, òdbëłë sã warkòwnie kaszëbsczich tuńców. Instruktorka, wastnô Paùlëna Wãserskô wprowôdzëła nômłodszëch w cëdowny swiat

SZCZEGÓŁY »