Kaszëbsczi w Katolëkù

Aktualności/wydarzenia z życia szkoły   Aktualnotë/wëdarzenia z żëcô szkòłë    

Karno Szkòłów Katolëcczich
im. sw. Jólna Paùla II w Gdini

Më trzimómë z Bògã

kaszubski
Karnò Szkòłów Katolëcczich miona sw. Jana Pawła w Gdini to placówka, chtërna skłôdô sã ze spòdleczny szkòłë i liceùm òglowòkształcącégò. We wczesnoszkòłowi edukacjë, òkróm standardowëch edukacyjnych zajãców, prowadzny je téż naùczanié kaszëbsczégò jãzëka. Na te zajãca chòdzy 80 sztëk ùcznów. Òkróm tegò, je téż kaszëbsczé kółkò dla szkòłowników ze starszich klasów. W ramach realizacjë regionalnégò jãzëka òrganizowóné są warkòwnie przëbliżającé kaszëbską kùlturã, spòtkania z cekawima lëdzama, chtërny òpòwiôdają ò nôważiniészich wëdarzeniach z historie regionu. Naszi nômłodszi ùczą sã kaszëbsczégò wësziwkù, lëtrów, słowów, frantówków.

Kaszëbsczi Dzéń w katolëku

Dzysô, całô spòlëzna gdińsczégò Katolëka zgromadzëła sã, bë swiãtowac Kaszëbsczi Dzéń. Pò wspólny mòdlëtwie weslëchalë më przemòwów ks. prof. Wòjcecha Cëchòsza a téż waste Jerzégò

SZCZEGÓŁY »

Wanogã na Hél

W sobòtã, 6 łżëkwiata szkòłownice, jaczi chòdzą na ùczbë kaszëbsczégò jãzëka jachelë na wanogã na Hél. Pò drodze wasta Paùel òdpòwiôdôł różné cekawé rzeczë ò

SZCZEGÓŁY »

Kaszëbsczé warkòwnie

20 strëmiannika w klasach 1-3 òdbëłë sã kaszëbsczé warkòwnie. Zrobilë më snôżé palmë z kaszëbsczim akcentã. Më sã ju fllot rëchtëjimë do nôwôżniészich swiãtów jastrowëch.

SZCZEGÓŁY »

Kaszëbsczé warkòwnie

22 gromicznika w edukacje wczasszkòłowi òdbëłë sã kaszëbsczé warkòwnie. Kòżdi z nas robił zédżer z regionalnym mòtiwã. Nie zabrakło kaszëbsczégò wësziwkù, mòrza, mùszelków, kwiatów itp.

SZCZEGÓŁY »