Kaszëbsczi w Katolëkù

Aktualności/wydarzenia z życia szkoły   Aktualnotë/wëdarzenia z żëcô szkòłë    

Karno Szkòłów Katolëcczich
im. sw. Jólna Paùla II w Gdini

Më trzimómë z Bògã

kaszubski
Karnò Szkòłów Katolëcczich miona sw. Jana Pawła w Gdini to placówka, chtërna skłôdô sã ze spòdleczny szkòłë i liceùm òglowòkształcącégò. We wczesnoszkòłowi edukacjë, òkróm standardowëch edukacyjnych zajãców, prowadzny je téż naùczanié kaszëbsczégò jãzëka. Na te zajãca chòdzy 80 sztëk ùcznów. Òkróm tegò, je téż kaszëbsczé kółkò dla szkòłowników ze starszich klasów. W ramach realizacjë regionalnégò jãzëka òrganizowóné są warkòwnie przëbliżającé kaszëbską kùlturã, spòtkania z cekawima lëdzama, chtërny òpòwiôdają ò nôważiniészich wëdarzeniach z historie regionu. Naszi nômłodszi ùczą sã kaszëbsczégò wësziwkù, lëtrów, słowów, frantówków.

Przërechtowaniô do Jastrów

9 strëmiannika na kaszëbsczich warkòwniach pòstanowilë më zacząc przërechtowaniô do Jastrów. Pòwsta snôżé, kaszëbsczé jôjka – jastrowé òzdobë. Ni mòżemë sã dożdac pòstãpnëch zajãców z

SZCZEGÓŁY »

W òstatnym czasu

W òstatnym czasu klasë 1 – 3 biorą ùdzél w warkòwniach malowaniô kaszëbsczich wzorów na trampkach. Bëła to leżnosc do pòwtórzeniô wiadłów ò farwach kaszëbsczégò

SZCZEGÓŁY »

Òdwiedzył nas wasta Jerzi Miotke

9 gromicznika 2023 rokù dwiedzył nas wasta Jerzi Miotke, chtërny béł przódë wiceprezydentã Gdinie. Òbczas cekawi prelekcjë òpòwiedzôł òn nama ò historie najégò miasta. Dzãkùjemë

SZCZEGÓŁY »

Pòlskò – kaszëbsczé jasełka

Klasa 3 przërëchtowa pòlskò – kaszëbsczé jasełka. Historiô narodzeniô Pana Jezësa òsta przedstawionô w cekawy, symùltaniczny spòsób. Môli aktorzë baro sã przë tim narobilë, ale

SZCZEGÓŁY »