Kaszëbsczi w Katolëkù

Aktualności/wydarzenia z życia szkoły   Aktualnotë/wëdarzenia z żëcô szkòłë    

Karno Szkòłów Katolëcczich
im. sw. Jólna Paùla II w Gdini

Më trzimómë z Bògã

kaszubski
Karnò Szkòłów Katolëcczich miona sw. Jana Pawła w Gdini to placówka, chtërna skłôdô sã ze spòdleczny szkòłë i liceùm òglowòkształcącégò. We wczesnoszkòłowi edukacjë, òkróm standardowëch edukacyjnych zajãców, prowadzny je téż naùczanié kaszëbsczégò jãzëka. Na te zajãca chòdzy 80 sztëk ùcznów. Òkróm tegò, je téż kaszëbsczé kółkò dla szkòłowników ze starszich klasów. W ramach realizacjë regionalnégò jãzëka òrganizowóné są warkòwnie przëbliżającé kaszëbską kùlturã, spòtkania z cekawima lëdzama, chtërny òpòwiôdają ò nôważiniészich wëdarzeniach z historie regionu. Naszi nômłodszi ùczą sã kaszëbsczégò wësziwkù, lëtrów, słowów, frantówków.

Kaszëbsczi mecz

11 lëstopadnika dzecë z naszi szkòłë (co brelë ùdzél w kònkùrse Aktiwné Kaszëbë) razã ze swòjima statszima jachalë do Ergò Arenë do Gduńska na kaszëbsczi

SZCZEGÓŁY »

Sukcesë naszich szkòłowników

20 rujana òdbëła sã gala, òbczas jaczi ò bëło ògłoszenié 3 wòjewódzczich kònkùrsów sparłãczonych z Antonim Ôbrama. W kònkùrse plasticznym Mural dlô Ôbrama, nasza szkòłowniczka,

SZCZEGÓŁY »

Obchody dnia papieskiego

W dniu 15 rujana reprezentacjô szkòłowników z naszi szkòłë, òblekłô w galowé stroje a téż chùstë z logã szkòłë i dzerżącô w rãkach fanë, wzãła

SZCZEGÓŁY »

Wanogã na Hél

7 rujana 2023 rokù szkòłownice, jaczi chòdzą na ùczbe kaszëbsczégò jãzëka jachelë na wanogã. Nôprzód ùdalë më sã na Hél. Pò drodze prowadnik òpòwiôdôł cekawé

SZCZEGÓŁY »